facebook twitter google plus linked in

09025 777 63

Giải pháp Xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp toàn diện

CSDL được xem là thành phần cơ bản nhất trong mọi hệ thống ứng dụng, từ các ứng dụng lõi phục vụ sản xuất, kinh doanh cho đến các ứng dụng trao đổi thông tin, hỗ trợ người dùng, marketing, dịch vụ khách hàng… SUNHITECH  hiện là đối tác bạch kim của Oracle, có đội ngũ kỹ sư chuyên trách về CSDL được đào tạo chuyên sâu với các chứng chỉ có giá trị quốc tế: OCA, OCP, OCE… Đủ năng lực và kinh nghiệm cài đặt, bảo trì, tối ưu hóa, xử lý lỗi các hệ thống CSDL có quy mô lớn và độ phức tạp cao chho các tổ chức và doanh nghiệp.