facebook twitter google plus linked in

09025 777 63

Giải pháp hội nghị truyền hình

Giải pháp hội nghị truyền hình CISCO

Giải pháp hội nghị truyền hình CISCO

Ngày nay Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của hầu hết các hoạt động văn hóa, kinh tế xã hội ở Việt Nam. CNTT đã phát huy những hiệu quả không thể phủ nhận trong việc hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công việc của các công ty tư nhân cũng như trong các cơ quan nhà nước.

Theo thời gian với mặt bằng sử dụng CNTT ngày càng được nâng cao, với cơ hội được tiếp cận và sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến hơn. Rất nhiều ban ngành của nhà nước đã và đang xây dựng cho riêng mình một hệ thống CNTT mạnh nhằm đổi mới và nâng cao hiểu quả trong công việc.

Xem chi tiết
Giải pháp hội nghị truyền hình POLYCOM

Giải pháp hội nghị truyền hình POLYCOM

Căn cứ theo yêu cầu của Quý đơn vị về việc xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình, chúng tôi xin trình bày giải pháp các yêu cầu đó. Giải pháp đề xuất gồm các phần sau:
Xem chi tiết