facebook twitter google plus linked in

09025 777 63

Giải pháp hạ tầng CNTT

Giải pháp lắp đặt IP Camera

Giải pháp lắp đặt IP Camera

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng truyền thống đều được dần dần được số hóa và tích hợp vào một hệ thống mạng chung với nền tảng IP và Web. Việc tích hợp IP với khả năng hỗ trợ Web cho phép việc thu thập thông tin, xử lý thông tin, lưu trữ và phân phối nó trở nên dễ dàng uyển chuyển hơn bao giờ hết.
Xem chi tiết
Giải pháp cho Data Center

Giải pháp cho Data Center

Mục tiêu thiết kế là cung cấp giải pháp tổng thể nhằm xây dựng một cơ sở hạ tầng ổn định, tin
cậy, mang tính chất công nghệ cao cho hoạt động của Trung tâm dữ liệu. Trong đó, phạm vi
công việc bao gồm lắp đặt hệ thống thiết bị cho các khu vực nguồn điện, phòng đặt máy chủ,
phòng đặt thiết bị mạng, phòng giám sát điều hành, khu vực điều hòa...
Xem chi tiết
Giải pháp thiết kế hệ thống cáp mạng máy tính và cáp điện thoại

Giải pháp thiết kế hệ thống cáp mạng máy tính và cáp điện thoại

Dùng để nối hệ thống Access Switch tại các phòng kỹ thuật của mỗi tầng tới các Outlets của người sử dụng cuối đặt tại các phòng làm việc trong toà nhà. Tại mỗi tầng, hệ thống này bắt đầu từ thanh phối cáp (Patch Panels) tại các khung phối cáp trong phòng kỹ thuật và kết thúc tại ổ cắm mạng (Outlets) của người sử dụng lắp tại các phòng làm việc. Chúng chạy trong nẹp nhựa đi nỗi trên tường của mỗi tầng nối từ phòng kỹ thuật của tầng, sau đó toả đi men theo hành lang các phòng làm việc trong tầng tới các outlets.

Xem chi tiết
Giải pháp kết nối voip tổng đài Panasonic KX-TDA

Giải pháp kết nối voip tổng đài Panasonic KX-TDA

1. Mô tả

Mỗi hệ thống tổng đài KX-TDA100/200/600 sử dụng một hoặc nhiều card trung kế IP (IP GW Card) với số kênh tùy chọn, cùng kết nối vào một mạng LAN, WAN hoặc VPN. Việc kết nối cho phép tất cả các hệ thống đều có dịch vụ TIE

Xem chi tiết