NGÀNH NGHỀ TIÊU BIỂU

Công Nghệ Thông Tin
Du lịch & khách sạn
Thiết Kế
Sức Khỏe & Thiết bị y tế

Thực phẩm & Ăn uống

Tại Sao Chọn Việt Nam Tiếp Thị

*Giá trị cốt lõi:

-Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, Ana Asia muốn mọi người biết đến đầu tiên chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 5 giá trị cốt lõi:

TÍN: Công ty Việt Nam Tiếp Thị luôn đặt chữ tín làm đầu trong mỗi dự án, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực để thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng.

TRÍ: Công ty Việt Nam Tiếp Thị luôn luôn sáng tạo để tạo ra những điều khác biệt, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm mang dấu ấn riêng, tạo một môi trường năng động để tất cả đều được học hỏi và phát triển bản thân.

TÂM: Công ty Việt Nam Tiếp Thị đặt chữ TÂM làm nền tảng, làm việc bằng cả trái tim và luôn thượng tôn kỹ luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm

TINH: Công ty Việt Nam Tiếp Thị muốn tạo ra mọi điều tinh hoa “Con người tinh hoa – Sản phẩm và Dịch vụ tinh hoa – Môi trường tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa”

TÂM: Công ty Việt Nam Tiếp Thị xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết và chia sẻ.